BBC News, Az?rbaycanca - X?b?rl?r

Meghan v? Harry: sa? qalmaq azd?r, azad ya?amaq laz?md?r

Britaniya kral ail?sinin üzvl?ri, Sussex hersoqu v? hersoginyas? elan edibl?r ki, üz?rl?rind?ki bütün r?smi kraliyy?t ?hd?likl?rind?n imtina edirl?r. Onlar?n bu q?rar?na s?b?b olan n?dir?

Futbol?u Hakan ?ükür AB?-da nec? taksi sürücüsü oldu?

Türkiy? futbol tarixind? ?n ?ox qol vuran futbol?u Hakan ?ükür AB?-da taksi sürür v? kitab satmaqla pul qazan?r. Hakan ?ükür hekay?sini dan???b.

"Fasil?li oruc dietas? ?mrü uzada bil?r; x?r??ng, ??k?r v? ür?k x?st?likl?rinin qar??s?n? ala bil?r"

Gün ?rzind? 16-18 saat ac qalmaq (fasil?li oruc dietas?) insan?n ?mrünü uzada bil?r - AB?-?n Johns Hopkins Universitetind? apar?lan bir ara?d?rmadn sonra aliml?r bu q?na?t? g?libl?r.

Bu il bizi hans? texnoloji yenilikl?r g?zl?yir?

X?yal?n?zda kosmosa u?maq varsa v? bunun ü?ün pul x?rcl?y? bil?c?k q?d?r varl?s?n?zsa, 2020-ci il sizin?ün h?y?canl? il ola bil?r.

Tamamil? dik g?z? bil?n insan Yer üzünd? "dü?ünüldüyünd?n daha ?ox ya?ay?b”

Tamamil? dik g?z? bil?n insan n?vünün - Homo Erektusun indiy? q?d?r bilin?nd?n daha ?ox ya?ad??? bar?d? faktlar a?kar edilib.

  • Az?rbaycanda hakimiyy?t niy? yeni müxalif?t axtar???ndad?r?

    Bel? bir n?z?riyy? var ki, d?vl?t ?zünü qorumaq ü?ün b?z?n qurbanlar verir. V? ya i?l?rin t?rs getdiyini hiss edirs?, sistem ?zü-?zün? düz?li? edir. M?s?l?n, deyirl?r ki, d?vl?t ?evrili?inin ?ox zaman m?ntiqi budur - d?vl?t ?zünü qorumaq ü?ün r?hb?rl?ri k?narla?d?r?r.

  • Rusiyada h?kum?tin istefas?: Putin n? etm?k ist?yir?

    Onun bundan sonra ?zün? yeni rol axtara bil?c?yi v? ya p?rd? arxas?nda iqtidar? ?l? ala bil?c?yi bar?d? f?rziyy?l?r var.

  • Az?rbaycan Avropa ?uras?na “meydan oxudu?”

    Human Rights Watch-un Qafqaz üzr? direktoru Giorgi Gogia BBC News Az?rbaycancaya deyib ki, "?nümüzd?ki h?ft?l?rd? Az?rbaycana qar?? hans? ?l?ül?rin g?türül?c?yi il? ba?l? q?rar veril?c?k".