BBC News, Кыргыз КызMATы - Башталгыч бет

АКШ-Кытай: Эки жылга созулган соода согушунан кийин мунаса табылды. Эмне ?зг?рд??

Дээрлик эки жылга созулган соода согушунан кийин АКШ менен Кытай келишимге жакындап калышты. Эки державанын араздашуусу д?йн?л?к экономикага кандай таасир этти?

Орусиянын синдрому: бей?км?т уюмдарга к?з?м?л к?ч?йт

Кыргызстанда Жогорку Ке?ештин депутаты Бактыбек Райымкулов бей?км?т уюмдарынын финансылык иш-аракеттерин к?з?м?лд?? ж?н?нд? мыйзам долбоорун талкууга койду. Жа?ы мыйзам кабыл алынса, коомдук фонддор жана уюмдар мамлекеттик органдарга кошумча отчет бер??г? милдеттендирилет.

Эшек менен ченелген элдин ?н?г??с?: Со?ку отуз жылда Кыргызстан канчалык ?н?кт??

Вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун "элдин жашоо-шарты жакшырды, эшек минген айылда киши калбады" деген с?з? катуу талкууга т?шт?. Ал тапта д?йн?д?г? ?лк?л?рд?н ?н?г?? рейтинги жарыяланып, Кыргызстан 122-орунга илешти.

Гарри менен Меган Канадада жашагысы келет. Бирок алардын чыгымын ким к?т?р?т?

Сассек герцогу менен герцогинясы королдуктагы иштерди жыйыштырып, жарым убактысын Канадада жашай турган болушту. Канаданын премьери ?з?н?н эли буга кубанычта экенин айтууда. Бирок, бул кубанычтын акысын ким т?л?йт, британдык Гарри менен америкалык Меган кандай мыйзамдык негизде Канадада жашайт деген чечилбеген маселелер бар.

"Оскар - 2020": "Жокер" баарынан к?п номинация алды

Д?йш?мб?д? "Оскар - 2020" сыйлыгына номинанттардын аты жарыяланды. Э? к?п номинация алгандар - "Жокер", "Бир жолу Голливудда", "1917" жана "Ирланддык".

?й-б?л?д? канчанчы болуп т?р?лг?н?? м?н?зг? таасир этеби?

?й-б?л?н?н улуусу, кенжеси же ортончу т?р?лг?н бала тууралуу ар т?рд?? стереотиптер бар. Муну миф деп атасак болобу же канчанчы т?р?лг?н?? чынында эле кулк-м?н?зг? таасир этеби?

Би-Би-Си ТВ жа?ылыктары

Би-Би-Си Кыргыз кызматынын эл аралык жа?ылыктарын к?р???з.

  • Баяндаманы талдоо

    Жакшыны жакшы деп, жаманын т?ш?нд?р?п туруу, кабарчынын чыгармачыл ?н?г??с?н? шык берет.

  • ?зг?ч?л?? журналистика

    Биз жазган материалыбызга оригиналдуулук алып кел?? ?ч?н журналисттик иликт??л?р жана т?ш?н?кт??, же?ил жазуу ыкмаларын ?зд?шт?рс?к болот. Социалдык медиа жана коммуникация ?н?кк?н заманда бул ?зг?ч? маанил??.

  • К?з карандысыздык

    Ишенимге ээ болуш ?ч?н к?з каранды эмес болуу?уз шарт. Аудитория алдындагы милдетинен улам Би-Би-Синин журналисттери ?з тыянактарына ?з алдынча келгенин к?рс?т? билиши керек.